Projektets titel: Kunstprojektet Fusion
Curator: Octavian Neagu
tel: +45 3333.0863
Kulturrummet Katharsis
Nansensgade 16,kld
DK- 1366 København


Projektresumé:


Kunstprojektet Fusion handler om at lave en serie kunstbegivenheder, herved menes: udstillinger, workshops, performances, videoinstallationer og kunstkonferencer, der alle er formet som en føljeton over emnet "fusion".
Kunstprojektet Fusion er baseret på en kulturel udveksling mellem 28 billedkunstnere fra 11 forskellige lande. Det handler om at skabe en serie kunstbegivenheder både i København og i de deltagende kunstneres hjemland. Projektet vil forløbe over et år.
Projektet er af interaktiv karakter og består af forskellige udtryk: maleri, installationer, video og internetkunst samt kunstkonferencer, hvortil vi vil invitere foredragsholdere fra videnskab, religion, litteratur, musik m.m. De medvirkende foredragsholdere vil hver især forholde sig til konceptet 'fusion' og dets implikationer for deres respektive fagområder.
Intentionen er at skabe et dynamisk internationalt og kosmopolitisk kunstmiljø, som vil være et væsentligt bidrag til det københavnske kulturliv, og det henvender sig til en bred vifte af københavnsk publikum.
Med Kunstprojektet Fusion er formålet at biddrage til de positive aspekter af globaliseringen, hvilke blandt andet kan opnås via kommunikation og møde. Samtidig er formålet at inddrage det københavnske kulturelle landskab i et internationalt perspektiv.


Projektbeskrivelse af Kunstprojektet Fusion

Baggrund, idé og formål


Nutiden er præget af opløsning af de kulturelle værdier, der i tusinde år har haft en indflydelse på menneskers hverdagsliv. De "nationale" kulturer konfronteres med en indblanding fra flere fremmedartede kulturer. Mulighed for hurtig kommunikation og transport samt omfattende migration har været med til at bidrage til den globale kulturkonfrontation. Globaliseringen betragtes derfor af mange som en negativ proces, der fører os mod en verden, hvor der kun er forskellige mennesker og ingen kultur.

Den centrale idé med Kunstprojektet Fusion er at biddrage positivt til globaliseringsprocessen ved at vise, hvorledes mødet mellem kunstnere fra flere lande i fællesskab kan skabe nye formsprog og udtryk, som igen skaber mulighed for nye synteser af udtryk i de respektive kunstneres hjemland.
Intentionen er at skabe grobund for forståelse og erkendelse af hinandens kultur og berigelse af det kunstneriske sprog ved at være hinandens øjne udefra; at finde ligheder til at orientere os mellem hinanden og forskelle til at berige og inspirere hinanden.

Formålet med Kunstprojektet Fusion er at skabe et kulturelt rum, der med billedkunst som udgangspunkt vil udvide konceptet "fusion" til kunstbegivenheder, hvorved vi mener: udstillinger, workshops, performances, videoinstallationer og kunstkonferencer m.m., der alle er formet som en føljeton over emnet "fusion". I kunstkonferencer belyses emnet "fusion" af repræsentanter for videnskab, religion, sociologi, litteratur, musik m.m.
Kunstprojektet Fusion vil netop på grund dets interkulturelle og tværfaglige perspektiv tale til en bred vifte af forskellige interesser blandt publikum.

Problemformulering


Kunstprojektet Fusion bygger på den antagelse, at der kan spores nationale karakteristika i billedkunsten, og at fusion mellem de nationale, kulturelle karakteristika vil kunne danne grobund for berigelse og fornyelse af den kunstneriske og kulturelle arv. Vi vil derfor arbejde med følgende problemformulering:

Er det muligt at iagttage, at en længerevarende samarbejdsproces mellem kunstnere fra flere lande og kulturer, skaber forandringer i det kunstneriske sprog i billedkunsten?

Når vi vil udforske forandringer i det kunstneriske sprog, hænger det sammen med, at som billedkunstnere er vores udgangspunkt en særlig kommunikation via det kunstneriske udtryk.
Vores antagelse er, at hvis det er muligt at iagttage forandringer i billedkunsten som produkt af et interkulturelt samarbejde, vil lignende fusioner forekomme mellem de deltagende mennesker inkluderet publikum. Derved vil disse fusioner, der eventuelt forekommer på flere niveauer, biddrage til de positive aspekter i globaliseringsprocesser, hvilket netop er den grundlæggende idé med Kunstprojektet Fusion.

 

Metode og målet
Kunstprojektet Fusion handler om at lave en serie kunstbegivenheder dvs.: udstillinger, workshops, performances, videoinstallationer og kunstkonferencer, der alle er formet som en føljeton over emnet "fusion".

Udstillinger
Workshops indeholder demonstration af forskellige arbejdsmetoder, og eksempelvis vil man kunne opleve en japansk kunstners præsentation af sin metode, der er præget af meditativ stilhed, koncentration og præcision.
Performances består blandt andet af en kropslig/visuel udførelse af et kunstværk, der udtrykker sammensmeltningen af kunstværket og kunstneren.
Videoinstallationer
Kunstkonferencer vil indeholde foredrag med repræsentanter for videnskab, religion, litteratur, musik m.m., og foredragsholderne vil hver især forholde sig til begrebet 'fusion' og dets implikationer for deres respektive fagområder.

For at kunne påvirkes af hinanden vil en del af den kunstneriske arbejdsmetode indebære et eventuelt ophold hos andre deltagende kunstnere, og en udarbejdelse af værker efter opholdet vil blive udstillet i København og i de deltagende kunstneres hjemland.
Kunstprojektet Fusion betyder, at der i interaktionen mellem kunstnere, publikum og repræsentanter for videnskab, religion, litteratur, musik m.m. skabes et forum, hvor der netop er mulighed for at optage (nye) sammenhænge eller fusioner mellem de forskellige discipliner.
Desuden kan de kunstneriske produkter og foredrag, der skabes i forbindelse med Kunstprojektet Fusion, udarbejdes til bogform, som eventuelt kan anvendes som undervisningsmateriale eller som inspiration til udførelse af interkulturelle projekter.

Form
Kunstprojektet Fusion involverer 28 billedkunstnere fra 11 lande - heriblandt Danmark, som medvirker og initiativtager - og som alle har det til fælles, at de er internationalt orienterede. Med disse kunstnere som primus motor vil vi i en periode på cirka 18 måneder skabe en føljeton af kunstbegivenheder i Danmark og i de deltagende kunstneres hjemland. Hver kunstbegivenhed er en del af en føljeton, der indeholder forskellige og nye aspekter og opdagelser af konceptet "fusion".


Kunstnerne bagved Kunstprojektet Fusion repræsenterer mange forskellige kunstneriske udtryksformer: maleri, videokunst, performance, skulptur, grafik, installationskunst, fotografi m.m., og netop denne brede vifte af kunstneriske udtryk vil præge de enkelte kunstbegivenheder, og vil skabe en særlig, visuel fortælling om konceptet "fusion".

Kunstprojektet Fusion bliver introduceret i Galleri Katharsis, hvorefter der vil være en serie af kunstbegivenheder i København, og projektet vil senere blive introduceret i Odense, Århus og Ålborg. Lignende kunstbegivenheder vil foregå i de medvirkende lande, hvor de pågældende kunstnere er ansvarlige for arrangementer i deres eget land.

 

For yderligere oplysninger om projektet, deltagere, gæster, tidsplan, budget osv., kontakt venligst Mariella Brandusa på adressen: c/o Katharsis, Nansensgade 16, kld, 1366- Kbh.K. Tel: 3333.0863, e-mail: katharsis_arts@hotmail.com, eller: kunst_art_fusion@yahoo.dk

The Art-project Fusion
english

(tilbage til startside)
(tilbage til startside)